Vilkår og betingelser for sejlads Giveaway

SIONYX- og RAM-beslag Naviger i de officielle regler for natuddeling

 INGEN KØB ER NØDVENDIG FOR AT DELTAGE ELLER VINDE EN PRÆMIE. ET KØB FORBEDRER IKKE DINE CHANCER FOR VINDER.

Sweepstakes kan kun indgås i eller fra de halvtreds (50) USA og District of Columbia, undtagen Rhode Island og Hawaii ("Territoriet"). Sweepstakes er underlagt disse officielle regler.

VED AT DELTAGE ACCEPTERER DU DISSE OFFICIELLE REGLER, SOM ER EN KONTRAKT. UDEN BEGRÆNSNING INDEHOLDER DENNE KONTRAKT ERSTATNING TIL SPONSOREN FRA DIG OG EN BEGRÆNSNING AF DINE rettigheder og retsmidler. DISSE REGLER INDEHOLDER BESTEMMELSER OM VOLDGIFT OG TVIDLØSNING, SOM PÅVIRKER DEN MÅDE, hvorpå EVENTUELLE KRAV ELLER Tvister MELLEM DIG OG SPONSOR VIL BLI LØST. RUL NED TIL AFSNIT 11 FOR AT SE BESTEMMELSERNE FOR VOLDGIFTS- OG TVISTLØSNING. DENNE SWEEPSTAKE ER Ugyldig, HVOR DET ER FORBUDT ELLER UDELUKKET.

1. KAMPANJEPERIODE. Navigate the Night Giveaway ("Sweepstakes") starter kl. 12:00 Eastern Time den 9. februar 2022 og slutter kl. 11:59 Eastern Time den 21. februar 2022 ("Sweepstakes-perioden"). Alle bidrag skal modtages i kampagneperioden og opfylde andre krav i disse officielle regler for at være berettiget til at vinde en præmie. Trækningen finder sted den 24. februar 2022. Vinderen vil blive annonceret, når den potentielle vinder er bekræftet og bekræftet.

2. HVEM ER KVALIFICET TIL AT DELTA/VINDE. Deltagelse er kun åben for fysiske personer, der er lovligt bosiddende i territoriet, og som er mindst atten (18) år gamle på indrejsetidspunktet. Enhver person, der på eller efter begyndelsen af ​​denne konkurrence var eller er (a) en direktør, officer, medarbejder, agent eller uafhængig kontrahent for sponsor; (b) en direktør, officer, medarbejder, agent eller uafhængig kontrahent for enhver enhed, der er engageret til at bistå med oprettelse, administration, annoncering eller styring af konkurrencer; eller (c) et nærmeste familiemedlem (defineret som ægtefælle, IRS-afhængig eller biologisk, pleje-, sviger-, adoptiv- eller stedmor, far, søster, bror, datter eller søn) til eller som bor i den samme husstand som enhver person i nogen af ​​de foregående kategorier er IKKE berettiget til at deltage. Hver person, der deltager i lodtrækningen ("Deltager") accepterer og accepterer betingelsesløst at overholde, overholde og have al deltagelse underlagt disse officielle regler og sponsorens beslutninger, som skal være endelige og bindende med hensyn til alle aspekter af Sweepstakes.

At vinde præmien kræver, at den potentielle vinder af præmien er og forbliver i overensstemmelse med disse officielle regler. Sponsor forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver potentiel vinder, som sponsor efter eget skøn bestemmer, at loven ikke har tilladelse til at modtage en præmie. Sponsor er ikke forpligtet til at udføre nogen annoncering eller public relations forbundet med en vinder.

3. SÅDAN KOMMER DU MED. For at deltage i Sweepstakes i løbet af Sweepstakes-perioden skal du gøre alt af følgende: På sponsorens hjemmeside skal du følge det angivne link og udfylde de påkrævede oplysninger på tilmeldingsformularen (en "Entry").

LIMIT: Maksimalt én (1) deltagelse pr. deltager i løbet af Sweepstakes-perioden.

Ethvert forsøg fra deltagerens side på at opnå mere end det angivne antal tilmeldinger ved at bruge flere/forskellige identiteter, e-mail-adresser og/eller enhver anden metode vil annullere alle deltagerens bidrag. I tilfælde af en tvist vedrørende identiteten af ​​den person, der indsender en registrering, vil tilmeldingen blive anset for at være indsendt af den person, i hvis navn e-mail-kontoen (udgivet via tilmeldingsformularen) er registreret ("Autoriseret kontoindehaver"). Den autoriserede kontoindehaver er den fysiske person, der er tildelt e-mailadressen af ​​en internetadgangsudbyder, onlinetjenesteudbyder eller anden organisation, der er ansvarlig for at tildele e-mailadresser, eller domænet, der er knyttet til den indsendte e-mailadresse. Sponsor vil ikke bekræfte modtagelse af tilmeldinger for deltagere. Alle indsendte bidrag bliver sponsorens eneste ejendom og vil ikke blive returneret. Sponsor er ikke ansvarlig for mistede, sene, ufuldstændige, ugyldige, ulæselige, forkerte, beskadigede eller på anden måde ikke-modtagne bidrag, som vil blive diskvalificeret. Bevis for transmission er ikke bevis for modtagelse. Sponsorens computer er den officielle tidtagningsenhed for Sweepstakes. Ingen automatiske adgangsenheder, bots, edderkopper, mekanismer, programmer eller andet er tilladt.

4. ODDS/TEGNING. Oddsene for at vinde en præmie vil afhænge af antallet af modtagede kvalificerede bidrag. Vinderen vil blive udvalgt i en tilfældig trækning blandt de kvalificerede bidrag modtaget i løbet af Sweepstakes-perioden og vil finde sted inden for cirka tre (3) dage efter udløbet af Sweepstakes-perioden.

5. MEDDELELSE. Hver potentiel vinder vil blive underrettet via e-mail ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet på tidspunktet for tilmelding. Meddelelsen vil indeholde instruktioner om, hvordan du kontakter sponsor for at oplyse navn, adresse eller andre oplysninger, der kan være nødvendige for at fuldføre validering af berettigelse, opnå og udfylde præmiekravsdokumenter og levering af præmien. Der påtages intet ansvar for vindermeddelelser, der er tabt, opsnappet eller ikke modtaget af en potentiel vinder af en eller anden grund. Hvis en potentiel vinder ikke reagerer inden for tre (3) dage efter det første meddelelsesforsøg, eller hvis præmien eller meddelelsen om præmien returneres som uafhentet eller ikke kan leveres til en sådan potentiel vinder, kan en sådan potentiel vinder blive diskvalificeret, og en alternativ vinder kan vælges. . Hvis en potentiel vinder viser sig at være ukvalificeret, ikke har overholdt disse officielle regler eller afviser en præmie af en eller anden grund forud for tildelingen, vil en sådan potentiel vinder blive diskvalificeret, og en alternativ vinder kan blive udvalgt. Sponsorens beslutninger vedrørende præmieberettigelse og fastsættelse er endelige. Alle potentielle vindere er underlagt bekræftelse af sponsor.

6. PRÆMIER. Der er to (2) vindere/præmier i alt. Hver vinder modtager én præmie på: én (1) SIONYX Aurora Pro (omtrentlig detailværdi ("ARV"): $999); en (1) Apple iPad 10.2-tommer iPad WiFi 64GB - Space Grey (ARV: $329); en (1) RAM® Tough-Ball™ kameraholder med RAM® Tough-Claw™ lille klemmebase (ARV: $70.49); en (1) RAM® X-Grip® Universal Holder til 9"-10" tabletter (ARV: $88.49); en (1) RAM® Tough-Claw™ Medium Clamp Dobbeltkuglemontering med rund plade (ARV: $82.99).

LIMIT: Maksimalt én (1) præmie(r) pr. person.

Præmier er ikke-overførbare, og intet kontantalternativ eller præmieerstatning vil være tilladt, undtagen efter sponsorens eget skøn. En erstatning af sammenlignelig eller større værdi kan tildeles, hvis en præmie på listen bliver utilgængelig af en eller anden grund. Potentiel vinder er ansvarlig for eventuelle føderale, statslige og/eller lokale skatter, som skyldes accept af præmien, og for eventuelle andre gebyrer eller omkostninger forbundet med accept eller brug af en præmie, der ikke udtrykkeligt er inkluderet i præmiebeskrivelsen. Vindere af præmier til en værdi af $600 eller mere vil få udstedt en IRS Form 1099 for værdien af ​​præmien. Præmien må ikke tildeles eller ændres, undtagen efter sponsorens eget skøn. Præmier afbilledet i reklame-, marketing- eller salgsfremmende materialer er kun til illustrative formål. I tilfælde af at der er uoverensstemmelse eller uoverensstemmelse mellem udsagn indeholdt i sådanne materialer og vilkårene og betingelserne i disse officielle regler, skal disse officielle regler have forrang, styre og kontrollere.

7. DOKUMENTER FOR PRÆMIEKRAV. Præmiekravsdokumenterne kan omfatte, men er ikke begrænset til: en erklæring eller erklæring om berettigelse (som udelukkende bestemt af sponsor), frigivelse af ansvar, en offentlighedsfrigivelse (hvor det er lovligt), en føderal IRS-formular W-9 til skatteangivelsesformål (for det år, der modtages en præmie), og sådanne andre dokumenter, som måtte bestemmes af sponsor. Alle præmiekravsdokumenter skal returneres som angivet i vejledningen til den potentielle vinder. Præmier, der kræver forsendelse til vinderen, sendes cirka fire (4) til seks (6) uger fra bekræftelsesdatoen. Hvis bekræftelse af en given information resulterer i fortabelse, vil der ikke blive tildelt nogen præmie til den pågældende person. Ved fortabelse af præmien gives der ingen kompensation.

8. UDGIVELSE. Ved modtagelse af enhver præmie accepterer vinderen at frigive og holde sponsoren og dens datterselskaber, associerede selskaber, leverandører, distributører, reklame-/promoveringsbureauer og præmieleverandører og hver af deres respektive moderselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører. , medarbejdere, agenter, efterfølgere og overdragere (samlet kaldet de "frigivne parter") fra og imod ethvert krav eller sagsanlæg, herunder, men ikke begrænset til, personskade, dødsfald eller skade på eller tab af ejendom, der opstår som følge af af deltagelse i Sweepstakes eller modtagelse eller brug eller misbrug af enhver præmie eller deltagelse i enhver Sweepstakes-relateret aktivitet og for ethvert krav baseret på publicitetsrettigheder, bagvaskelse eller krænkelse af privatlivets fred.

9. ALMINDELIGE BESTEMMELSER.

Sponsor forbeholder sig retten til at annullere, suspendere og/eller ændre eventuelle Sweepstakes eller dele heraf, hvis svindel, tekniske fejl, menneskelige fejl eller andre faktorer forringer integriteten eller den korrekte funktion af Sweepstakes, som bestemt af sponsoren i dets. udelukkende og absolut skøn. I sådanne tilfælde kan sponsor efter eget skøn vælge at afholde en tilfældig lodtrækning blandt alle kvalificerede tilmeldinger modtaget op til datoen for afbrydelsen af ​​en eller flere af præmierne, der tilbydes i lodtrækningen. Sponsor forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver person, som den finder at manipulere med tilmeldingsprocessen eller driften af ​​konkurrencer eller til at handle i strid med de officielle regler eller i en usportslig, svigagtig, vildledende, eller forstyrrende måde. Ethvert forsøg fra en person på bevidst at underminere den lovlige drift af konkurrencer kan være en overtrædelse af straffe- og civilret, og hvis et sådant forsøg gøres, forbeholder sponsoren sig retten til at søge erstatning fra enhver sådan person i videst muligt omfang lov. Sponsorens undladelse af at håndhæve nogen vilkår i disse officielle regler udgør ikke et afkald på denne bestemmelse.

De frigivne parter er ikke ansvarlige for: (1) enhver ukorrekt eller unøjagtig information, uanset om den er forårsaget af deltagere, trykfejl eller af noget af det udstyr eller programmering, der er forbundet med eller brugt i konkurrencerne; (2) tekniske fejl af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, funktionsfejl, afbrydelser eller afbrydelser i telefonlinjer eller netværkshardware eller -software; (3) uautoriseret menneskelig indgriben i nogen del af adgangsprocessen eller konkurrencen; (4) tekniske eller menneskelige fejl, der kan opstå i administrationen af ​​lotteriet eller behandlingen af ​​bidrag; (5) forsinket, bortkommet, ikke-leverbar, beskadiget eller stjålet post; (6) enhver skade eller skade på personer eller ejendom, som kan være forårsaget, direkte eller indirekte, helt eller delvist, fra Deltagerens deltagelse i lotteriet eller modtagelse eller brug eller misbrug af en præmie; eller (7) enhver vedligeholdelse, servicegebyr(er), kontoaktivering eller månedlige gebyrer, reparationer, udskiftning, forsikring eller enhver udgift i forbindelse med ejerskab af en præmie. Hvis en deltagers tilmelding af en eller anden grund bekræftes som fejlagtigt slettet, tabt eller på anden måde ødelagt eller korrupt, er deltagerens eneste retsmiddel en anden deltagelse i konkurrencen, hvis det er muligt. Der vil ikke blive uddelt mere end det angivne antal præmier. I tilfælde af at produktion, teknisk, seedning, programmering eller andre årsager medfører, at mere end det angivne antal præmier som angivet i disse officielle regler er tilgængelige og/eller gøres krav på, forbeholder sponsor sig retten til kun at tildele det angivne antal præmier ved en tilfældig trækning blandt alle legitime, ikke-tildelte, berettigede præmiekrav. Sponsor giver ingen garanti for, at hjemmesidens grænseflade og indhold, funktioner eller funktionalitet, der tilbydes derpå, vil opfylde ethvert krav eller vil være uafbrudt, rettidigt, sikkert eller fejlfrit; eller der vil ikke være nogen fejl i webstedets grænseflader eller noget indhold, funktion eller funktionalitet, der tilbydes derpå. Sponsor er ikke ansvarlig for skader forårsaget af din computer, mobilenhed eller data eller for eventuelle fejl, vira, trojanske heste eller anden destruktiv kode, der er et resultat af brug af grænseflader til deltagelse eller præmielodtrækning eller indhold, der er opnået fra tredjemand. -festtjenester.

10. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. DE UDGIVEDE PARTER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFSKADER, DER OPSTÅR AF DIN DELTAGELSE I DELTAGELSEN. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN DE UDGIVEDE PARTERS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB ELLER ÅRSAGER TIL HANDLING OVER 10 USD. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE LEVERES DENNE SWEEPSTAKE OG ALLE PRÆMIER "SOM DE ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR PARTI-I PARTI. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER MULIGVIS IKKE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DU. KONTROLLER DINE LOKALE LOVGIVNING FOR EVENTUELLE BEGRÆNSNINGER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE DISSE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER.

11. GÆLDENDE LOV, VOLDGIFT OG TVIDLØSNING.

LÆS VENLIGST DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT. DET PÅVIRKER DEN MÅDE, SOM EVENTUELLE KRAV ELLER Tvister MELLEM DIG OG SPONSOR LØSES.

A. Gældende lov. Medmindre andet kræves af lovene i din jurisdiktion, skal alle krav, der opstår som følge af konkurrencer og alle spørgsmål og spørgsmål vedrørende opbygningen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af ​​disse officielle regler eller deltagernes rettigheder være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i Commonwealth of Massachusetts, uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper. Enhver og alle tvister, krav og sagsårsager, der opstår som følge af eller er forbundet med konkurrencen, skal løses individuelt uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål.

B. Proces. Ethvert krav, uenighed eller tvist (uanset om det er i kontrakt, skadevoldende eller på anden måde), der opstår direkte eller indirekte fra eller relateret til konkurrencerne, skal udelukkende løses ved en endelig og bindende voldgift administreret af American Arbitration Association ("AAA"). og udført for en eneste voldgiftsmand i henhold til de gældende regler og procedurer, der er fastsat af AAA ("AAA-reglerne"). Denne voldgiftsaftale er lavet i henhold til en transaktion, der involverer mellemstatslig handel og skal være underlagt Federal Arbitration Act ("FAA"), 9 USC §§ 1-16. Voldgiften skal foregå på engelsk. Voldgiften skal afholdes på et sted, der er bestemt af AAA i henhold til AAA-reglerne, eller på et sted, som deltageren og sponsoren kan aftale. Voldgiftsmandens afgørelse skal styres af vilkårene og betingelserne i disse officielle regler sammen med enhver af de andre aftaler, der henvises til heri, som deltageren måtte have indgået i forbindelse med konkurrencen. I det omfang det er tilladt ved lov, accepterer deltageren, at deltageren under ingen omstændigheder vil have tilladelse til at opnå en pris for, og deltageren giver hermed afkald på alle rettigheder til følgeerstatning, tilfældig skade eller straf, og enhver ret til at få skader multipliceret eller ellers steget.

C. Ingen gruppesøgsmål eller konsoliderede retssager. ENHVER VOLDGIFT, DER FINDER, VIL FOREAGE PÅ EN INDIVIDUEL BASIS. KLASSE VOLDGIFT, KLASSESØG ELLER KONSOLIDEREDE SAGER ER IKKE TILLADTE SOM EN MÅDE AT LØSE NOGEN KRAV ELLER Tvist.

D. Omfang. Denne aftale om at afgøre krav og tvister er beregnet til at være bred og omfatter, uden begrænsning, (i) krav eller tvister vedrørende et hvilket som helst aspekt af konkurrencen, uanset om det er baseret på kontrakt, erstatningsret, vedtægt eller enhver anden juridisk teori, (ii) krav eller tvister, der direkte eller indirekte opstår fra adfærd eller begivenheder, der fandt sted før ikrafttrædelsesdatoen for disse regler (herunder, uden begrænsning, krav vedrørende annoncering), eller efter dets ophør, (iii) krav eller tvister, der er genstand for gruppesøgsmål i som du ikke i øjeblikket er medlem af en certificeret klasse, og (iv) krav eller uenigheder med en agent, medarbejder, efterfølger eller overdrager af dig, sponsoren, administratoren eller nogen frigivet part (alle sådanne krav og tvister henvises til samlet som "krav"). Denne aftale om voldgift omfatter dog ikke krav vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder.

E. Ingen præklusiv virkning. Ingen kendelse eller konstatering eller kendsgerning fra voldgiftsdommeren vil have nogen udelukkende eller sideordnet afskrækkende virkning i nogen anden voldgift eller domstol, medmindre det involverer nøjagtig de samme parter.

F. Adskillelighed. Hvis nogen del af denne voldgiftsbestemmelse anses for at være ugyldig, ikke-gennemførlig eller ulovlig, forbliver resten af ​​denne voldgiftsbestemmelse i kraft og skal fortolkes i overensstemmelse med dens vilkår, som om den ugyldige, uhåndhævelige eller ulovlige bestemmelse ikke var indeholdt heri .

G. Ændring af love. Hvis, på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af Sweepstakes-perioden eller under vinderbekræftelsen og præmieleveringen, enhver ændring, modifikation, ophævelse af eksisterende lov, regulering eller juridisk bestemmelse eller nye love, lovgivninger eller regler træder i kraft, som vil gøre enhver præmie ulovlig, ændre vinderbekræftelsesprocessen eller påvirke præmieleveringen, kan sponsor uddele en pengepræmie til engros- eller forhandleromkostningerne for præmien, som bestemt af sponsoren.

12. OFFENTLIGHED. Medmindre det er forbudt, udgør deltagelse i Sweepstakes vinderens samtykke til sponsorens brug af vinderens navn, lighed, fotografi, stemme, meninger og/eller hjemby og stat til reklameformål i ethvert medie, verden over, uden yderligere betaling eller modydelse.

13. BRUG AF DATA. Sponsor vil indsamle personlige data om deltagere i overensstemmelse med sin privatlivspolitik på https://www.sionyx.com/policies/privacy-policy. Ved at deltage i Sweepstakes accepterer deltagerne hermed sponsorens indsamling og brug af deres personlige oplysninger og anerkender, at de har læst og accepteret sponsorens privatlivspolitik.

14. VINDERLISTE. Fornavnet, sidste initial, by og stat for vinderen/vinderne i Sweepstakes vil være tilgængeligt på hjemmesiden på sponsorens hjemmeside i mindst halvfems (90) dage efter udløbet af Sweepstakes-perioden.

15. SPONSOR. SiOnyx, LLC, 100 Cummings Ctr, Suite 303B, Beverly, MA 01915.

Denne Sweepstakes er på ingen måde sponsoreret, godkendt eller administreret af nogen social medieplatform eller enhed, inklusive men ikke begrænset til Facebook, Twitter, Instagram, Google, Snapchat, Pinterest eller nogen anden tredjepart, der ikke specifikt er udpeget af sponsoren.