Køb nu - autoriserede forhandlere

Køb nu Betal senere

200 USD RABAT brug kampagnekoden KIT200

menu

Vi har hjulpet XXX med YYY for ZZZ.

Vi har hjulpet XXX med YYY for ZZZ.

Vi har hjulpet XXX med YYY for ZZZ.

Båd med selvtillid, mens du navigerer om natten og dårligt lys.

Forbedr dine jagtevner om natten med farve nattsyn.

Optag og del din kærlighed til eventyr i enhver lysforhold.

Natttidsovervågning for private efterforskere og udøvende beskyttelse.

Ultra-let-lys CMOS-sensorer skræddersyet til enhver brugerdefineret anvendelse.

Farve nattsyn til højopløsningsovervågning og bevisindsamling.

Forbedret ydelse om natten til at understøtte søge- og redningsopgaver.

Mil-Spec-applikationer med lavt lys for militære og statslige agenturer.

Er du ikke sikker på, hvilket kamera der passer dig? Få hjælp til at vælge.

Sammenlign RANGE VIS TILBEHØR

Marinekameraet med ultralavt lys, der vil ændre sejlsport, som vi kender det.

Digital nattsyn med premium optik og avanceret sensorteknologi.

Go-to night vision-anordningen til retshåndhævelse og offentlig sikkerhed.

I lighed med Aurora Black, go-to night vision-enheden til retshåndhævelse og offentlig sikkerhed.

Bundtet med det perfekte tilbehør til jagtentusiasten.

Bundtet med det perfekte tilbehør til jagtentusiasten.

SIONYX x MARSUPIAL Backcountry Adventure Kit er den ultimative gearpakke til den natlige friluftsmand.

Dit alt-i-én digitale eventyrsæt til nattesyn er lige blevet bedre.

Sæt dit syn på eventyr, dag eller nat, med Aurora BlackUncharted Kit.

Salgsbetingelser

1. Tilbud om salg.

SIONYX LLC ("SIONYX") tilbyder tilbud om at sælge til kunden, der først er identificeret i dette tilbud ("Kunden") produkter og tjenester (individuelt og samlet "Varer") baseret på de vilkår og betingelser, der findes på de tidligere side (r) i dette tilbud og dem, der er angivet nedenfor ("Vilkår"). Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i dette tilbud, er dette tilbud tilgængeligt til accept under Betingelserne i tredive (30) dage fra datoen for dette tilbud ("Åben periode"). Accept af dette tilbud er begrænset til fuld accept af Betingelserne, og en ordre fra Kunden udgør en sådan fuld accept. SIONYX afviser herved alle vilkår i kundens accept, som er tilføjet eller varierer nogen del af betingelserne. Ingen revision af nogen af ​​betingelserne er gyldige, medmindre de er foretaget skriftligt og underskrevet af en autoriseret repræsentant for SIONYX. Dette tilbud er på ingen måde et tilsagn om produktionskapacitet fra SIONYX.

2. Indkøbsordrer.

Kunden skal afgive eventuelle ordrer via e-mail, fax eller enhver kommercielt rimelig måde godkendt af SIONYX og kunde. Kunden vil sikre, at alle sådanne ordrer mindst angiver følgende: specifikke produkter eller service, mængde, pris, samlet købspris, tilbudsnummer og "faktura til" og "send til" information.

3. Accept.

Kundens ordrer er ikke bindende for SIONYX, før de er accepteret af SIONYX. SIONYX kan acceptere en ordre ved at sende kunden en skriftlig bekræftelse eller ved at levere produkter bestilt af kunden. Hver kundeordre, der er accepteret af SIONYX under Betingelserne (gælder på tidspunktet for denne accept) opretter en bindende kontrakt (benævnt "aftalen") mellem SIONYX og kunde.

4. Priser og skatter.

Medmindre andet er skriftligt aftalt af parterne, er alle priser, der er anført i Vilkårene og betalingsbetingelserne for alle varer, der er købt under Vilkårene, netto 30 til SIONYX. Kunden betaler alle gældende fragtomkostninger og enhver og alle skatter og afgifter, der pålægges ved gældende love, forskrifter eller regler, der opstår som følge af eller relateret til køb af sådanne varer, herunder uden begrænsning, alle moms, brugsafgift og værdi moms. Kunden skal betale alle sådanne skatter, uanset om de er specificeret på SIONYXs faktura eller ej.

5. Betaling.

Alle SIONYXs fakturaer forfalder fuldt ud inden for den tidsramme, der er identificeret i feltet mærket "Betaling", der er angivet tidligere i dette tilbud. Hvis kunden ikke foretager nogen betaling, når den forfalder, betaler kunden SIONYX et serviceafgift på det samlede skyldige beløb til det mindste af 1.5% rente, sammensat månedligt eller den maksimale rente, der er tilladt efter gældende lov. SIONYX forbeholder sig en sikkerhedsandel i alle produkter, der sælges til kunden, indtil fuld betaling er indsamlet, og kunden accepterer at underrette SIONYX inden flytning af ethvert produkt, hvor SIONYX har en sikkerhedsinteresse. Kunden skal udføre ethvert dokument (er), herunder en finansieringsopgørelse eller andet dokument, der er nødvendigt for at perfektionere SIONYXs interesse i disse produkter (for eksempel uden begrænsning UCC-1 i USA). Kunden bemyndiger SIONYX til at arkivere enhver finansieringsopgørelse i forhold til disse produkter på kundens regning uden kundens underskrift, undtagen når det er forbudt ved lov.

6. Tilgængelighed.

Varerne afhænger af tilgængelighed. SIONYX kan til enhver tid og uden straf annullere enhver ordre eller en del af en ordre med eller uden grund. SIONYXs eneste forpligtelse til en sådan annullering er at returnere enhver udbetaling, som kunden har betalt for den del af ordren, der er annulleret af SIONYX.

7. Forsendelse, risiko for tab og pakning.

SIONYX skal levere alle varer, der er købt af kunden, til kunden eller dens modtager (eller en kombination af begge) under Incoterm, der er identificeret i feltet mærket "forsendelse", der er angivet tidligere i dette tilbud. Titel og risiko for tab på varerne overføres til kunden ved levering til kundens (eller dens udpegede) specificerede transportør til forsendelse. Datoen for fragtbrevet eller anden kvittering, der er udstedt af en sådan transportør, er afgørende bevis for leveringsdatoen og forsendelsen af ​​varerne. SIONYX pakker varerne i overensstemmelse med dets sædvanlige og sædvanlige praksis.

8. Fortrolige oplysninger.

SIONYX og Kunden er enige om at bevare alle fortrolige oplysninger, der er videregivet under Vilkårene (herunder vilkår og betingelser) i overensstemmelse med den gældende fortrolighedsaftale, der er underskrevet mellem parterne. Hvis og kun hvis der ikke findes en sådan aftale, skal SIONYX og Kunden overholde resten af ​​dette afsnit. Hver part skal have tillid til de oplysninger, den modtager fra den anden part, der er mærket fortroligt eller med en lignende legende, eller som er identificeret som fortrolige på tidspunktet for videregivelse ("Fortrolige oplysninger"). Hver part må ikke gøre brug af den anden parts fortrolige oplysninger, bortset fra at udføre som krævet i henhold til disse vilkår eller en aftale. Hver part skal beskytte den anden parts fortrolige oplysninger med mindst den samme grad af pleje, den bruger til at beskytte sine egne oplysninger og materialer af samme betydning, men under ingen omstændigheder mindre end en rimelig plejestandard. Ingen af ​​parterne skal videregive eller give tredjepart adgang til den anden parts fortrolige oplysninger uden den afslørende parters forudgående skriftlige samtykke. Hver part beholder ejerskabet af fortrolige oplysninger, de afslører under betingelserne. På anmodning fra en part, der afslører fortrolige oplysninger, skal den part, der modtager disse oplysninger, straks returnere dem til den afslørende part. Intet i Vilkårene forhindrer nogen af ​​parterne i uafhængigt at forfølge eller engagere andre til at forfølge de samme eller lignende forretningsmuligheder eller teknologibrug eller -udvikling, så længe sådanne aktiviteter ikke er i strid med Vilkårene. Kunden må ikke vende tilbage til nogen fortrolig information eller produkter leveret af SiOnyx.

9. Standard.

Hvis Kunden er misstand for betaling af en faktura, eller på anden måde er i strid med Vilkårene, kan SIONYX efter eget skøn foretage en eller begge af følgende: (i) tilbageholde en hel eller delvis forsendelse af enhver ordre, og (ii) kræver, at kunden forudbetaler for fremtidige forsendelser. SIONYX kan suspendere ydelsen på enhver ordre eller kræve betaling i kontanter, sikkerhed eller anden sikkerhed, der er tilfredsstillende for SIONYX, når Kundens økonomiske stand eller andre grunde til usikkerhed efter SIONYX's mening berettiger en sådan handling.

10. Opsigelse.

  1. Hvis Kunden ophører med at udføre sin virksomhed i det normale forretningsforløb (herunder manglende evne til at opfylde sine forpligtelser, når de modnes), eller hvis der indbringes en procedure i henhold til konkurs- eller insolvenslove mod Kunden, eller en modtager for Kunden udpeges eller ansøges om eller hvis Kunden foretager en opgave til fordel for kreditorerne, kan SIONYX opsige en eller flere Aftaler, hele eller en del af de ordrer, der er afgivet af Kunden, eller enhver kombination af ovenstående uden ansvar.
  2. Medmindre i overensstemmelse med SIONYXs daværende nuværende politikker, må kunden ikke annullere eller forsinke hele eller nogen del af dens ordre (r) uden SIONYXs forudgående skriftlige samtykke.
  3. De følgende sektioner sammen med alle definitioner, der er beskrevet i disse Vilkår, overlever enhver opsigelse eller udløb af Vilkårene eller enhver aftale: 4, 5, 9 og 10 - 20.

11. Garanti.

SiOnyx repræsenterer og garanterer kunden, at hvert produkt skal være frit for udførelsesfejl og materialer i en periode på tolv (12) måneder fra afsendelse til kunde. Denne produktgaranti gælder ikke for noget produkt, der er blevet misbrugt, beskadiget, ændret eller misbrugt eller er defekt som følge af årsager uden for produktet og ikke forårsaget af SiOnyx. Denne produktgaranti gælder endvidere ikke Beta-prototype (r), der leveres "AS IS". SiOnyx garanterer, at produktet er i overensstemmelse med databladens specifikationer af SiOnyx (hvis relevant). Bortset fra det ovenfor anførte fralægger Sionyx alle garantier, udtrykt, impliceret eller andet, inklusive, men ikke begrænset til, nogen garantier vedrørende nøjagtighed, kompletitet, ydeevne eller ikke-overtrædelse af tredjemands rettigheder. SIONYX UDTRYKKELIG ANSVAR ALLE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL.

12. Begrænsning af ansvar.

  1. Bortset fra leveret i underafsnit 14, litra b) Nedenunder, skal under ingen omstændigheder nogen parter være ansvarlig for den anden part for ethvert tab af fortjeneste, indirekte, tilfældige, konsekvente eller særlige skader, uanset hvorvidt sådanne parter har forhåndsmeddelelse om muligheden Sådanne skader.
  2. BEGRÆNSNINGERNE AF ANSVAR, SÆTTET I DENNE AFDELING 14, ANVENDER IKKE
    1. BREKKE AF ELLER PART I AFDELING 10 ("FORTROLIGE OPLYSNINGER"); ELLER
    2. VILFULL MISKONDUKTION ELLER BRUTTSNYGLIGENCE.

13. Ikke-tildeling.

Enhver overdragelse fra Kunden af ​​interesse i en ordre, eller enhver betaling, der forfalder eller forfalder i henhold til Betingelserne, eller enhver delegering af Kundens forpligtelser i henhold til dette, uden et skriftligt samtykke fra SIONYX, er ugyldigt og ikke kan håndhæves. På trods af alt det modsatte i Vilkårene, kan SIONYX øjeblikkeligt opsige enhver aftale, hele eller en del af ordren (erne), der er leveret af Kunden, eller enhver kombination af ovenstående, hvis: (1) Kunden konsoliderer eller fusionerer med eller i en anden part om kunden er den overlevende enhed i en sådan transaktion eller ej; (2) Kunden sælger, tildeler eller på anden måde overfører alle eller i det væsentlige alle sine aktiver til en anden part; eller (3) der er en væsentlig ændring af kundens ejerskab eller ledelse, som af SIONYX anses for at have indflydelse på beslutningstagende myndighed for kundens ledelse eller drift.

14. Force majeure.

Ingen af ​​parterne er ansvarlige for forsinkelser eller fiasko i udførelsen i henhold til betingelserne (bortset fra manglende betaling af skyldige beløb og overtrædelse af dens forpligtelser i henhold til afsnit 10), i det omfang en sådan part blev hindret i sin præstation ved enhver begivenhed, der ligger uden for dens rimelige kontrol, herunder uden begrænsning, handling fra Gud, ild, regeringsbegrænsning, civil opstyr, magtafbrydelse, arbejdskonflikt og utilgængelighed eller mangel på materialer.

15. Delbarhed og afsidesættelse.

Hvis en del af en aftale viser sig at være ugyldig eller ikke-håndhævelig, fortsætter resten af ​​den aftale i kraft og vil blive fortolket i alle henseender, som om en sådan ugyldig eller ikke-håndhævelig del blev udeladt. Ingen bestemmelse i nogen aftale anses for afstået af en part, medmindre en sådan undtagelse er skriftlig og underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for denne part. En part skaber ikke en vedvarende undtagelse eller nogen forventning om manglende håndhævelse eller forsinkelse ved at give afkald på enhver misligholdelse eller overtrædelse af en aftale eller ikke straks udøve nogen ret i henhold til en aftale.

16. Lovgivning og tvister.

Betingelserne og alle aftaler reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Commonwealth of Massachusetts, USA, uden hensyntagen til dets konflikt mellem lovprincipper og regler. Enhver tvist, kontrovers eller krav vedrørende Vilkårene eller enhver aftale skal udelukkende og endelig afgøres af en domstol i Commonwealth of Massachusetts.

17. Eksportlovgivning.

Kunden accepterer at overholde alle eksportlove og -begrænsninger og -bestemmelser i det amerikanske handelsministerium eller andre USA eller andre suveræne agenturer eller myndigheder og ikke at forvente eller tillade eksport eller geneksport til ethvert land eller frigive til statsborger i et begrænset land, af tekniske data eller ethvert direkte produkt deraf i strid med sådanne restriktioner, love eller forskrifter, eller medmindre og indtil alle nødvendige licenser og tilladelser er opnået til de lande, der er specificeret i de gældende amerikanske eksportadministrationsforskrifter ( eller ethvert efterfølgende supplement eller forskrifter). Kunden bekræfter, at kunden ikke vil sælge, eksportere, geneksport eller på anden måde overføre SiOnyx-produkter til brug ved, til eller i: atomeksplosiv, atomreaktor eller kernebrændstofaktiviteter; raketsystemer, herunder missiler, ballistiske missilsystemer, rumfartøjskøretøjer eller ubemandede luftkøretøjer, inklusive krydstogts missilsystemer, måldroner og rekognoseringsdroner; kemiske og / eller biologiske våben; maritim nuklear fremdrift; masseødelæggelsesvåben eller solgt til personer, der er involveret i masseødelæggelsesvåben; udenlandske terrororganisationer; militær anvendelse i Folkerepublikken Kina, Rusland eller Venezuela.

18. Hele aftalen.

Vilkårene udgør hele forståelsen mellem parterne med hensyn til køb og salg af varerne og erstatter og erstatter fuldt ud alle forudgående eller samtidige forståelser, aftaler, diskussioner, forpligtelser og forhandlinger - uanset om de er mundtlige eller skriftlige - vedrørende det samme emne . Ingen tilføjelse, ændring, ændring eller ændring af Betingelserne er effektive, medmindre de reduceres til skriftlig og underskrevet af begge parter.

19. Diverse.

Overskrifter og overskrifter, der vises i dette tilbud, er kun til reference og vil ikke blive taget i betragtning ved fortolkningen af ​​Vilkårene eller nogen aftale. Enhver og alle rettigheder og retsmidler fra en part, der er tildelt i henhold til betingelserne ved den anden parts overtrædelse af eller misligholdelse af betingelserne, er kumulative med og ikke eksklusiv nogen anden ret eller retshjælp ved lov, i egenkapital eller tildelt af betingelserne. En parts udøvelse af en enkelt ret eller retsmiddel udelukker ikke udøvelse af nogen anden. SIONYXs undladelse af at fremsætte anbefalinger eller give råd til kunden pålægger SIONYX ikke noget ansvar. SIONYX og kunde er ikke i et partnerskab, franchise, joint venture, agentur, fiduciary eller ansættelsesforhold som et resultat af betingelserne eller en aftale.

20. Videresalg.

Dit køb er en aftale om at købe SiOnyx-produkter til personlig brug og ikke med det formål at videresælge.

SiOnyx, LLC sælger og understøtter SiOnyx-forbruger- og professionelle produkter i USA gennem SiOnyx, LLC US, som distribuerer disse produkter gennem sine autoriserede forhandlere og distributører. SiOnyx, LLC er den eneste autoriserede importør af disse produkter i USA og leverer brancheførende kundeservice og support til dem.

Produkter distribueret af SiOnyx, LLC er "lokaliseret" for at imødekomme kundernes behov på det amerikanske marked og er konstrueret til at overholde lokale sikkerhedsbestemmelser og myndighedskrav. Legitime amerikanske produkter leveres med andet tilbehør, manualer og garantier end de versioner, der er bestemt til salg i andre globale regioner.

Nye og ægte SiOnyx, LLC-produkter beregnet til salg i USA kan kun købes fra SiOnyx, LLC autoriserede forhandlere i USA eller fra SiOnyx, LLC US direkte.

Hvis du er i tvivl om en sælger, eller om de produkter, den sælger, er beregnet til salg i USA, skal du kontakte SiOnyx på +1 978.922.0864 x130.

Søg