Salgsbetingelser

 1. DETTE DOKUMENT INDEHOLDER MEGET VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER SAMT BETINGELSER, BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER, DER KAN GÆLDE FOR DIG. LÆS DEN OMHYGGELIGT.

  VED AT AFGIVE EN ORDRE PÅ PRODUKTER FRA DENNE WEBSTED ACCEPTERER DU OG ER BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

  DU MÅ IKKE BESTILLE ELLER FÅ PRODUKTER FRA DETTE WEBSTED, HVIS DU (A) IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, (B) IKKE ER DEN ÆLDRE AF (i) MINDST 18 ÅRS ELLER (ii) JURIDISK ALDER TIL AT INDGIVE EN BINDENDE KONTRAKT MED SIONYX, LLC, ELLER (C) ER FORBUDT AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE DETTE WEBSTED ELLER NOGET AF DETTE WEBSTEDS INDHOLD ELLER VARER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. PRODUKTER PÅ DENNE WEBSTED UDBYDES TIL SALG TIL PERSONER, DER BEVINDER I AMERIKA (USA). EKSPORT AF PRODUKTERNE FRA USA ER FORBUDT I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.


  Disse vilkår og betingelser (disse "Betingelser") gælder for køb og salg af produkter gennem www.sionyx.com (den "Webstedet"). Disse vilkår kan ændres af SIONYX, LLC (omtalt som "us", "we", eller"vores" som konteksten måtte kræve) uden forudgående skriftlig varsel til enhver tid, efter vores eget skøn. Den seneste version af disse vilkår vil blive offentliggjort på dette websted, og du bør gennemgå disse vilkår, før du køber et produkt, der er tilgængeligt via dette websted. Den version af disse vilkår, der er offentliggjort på dette websted på det tidspunkt, hvor du afgiver din ordre for at købe et produkt via webstedet, er den version, der gælder for dit køb.


  Disse vilkår er en integreret del af webstedets vilkår for brug, der gælder generelt for brugen af ​​vores websted. Du bør også omhyggeligt gennemgå vores privatlivspolitik, før du afgiver en ordre på produkter via dette websted (se afsnit 9).


 2. Ordreaccept og annullering. Du accepterer, at din ordre er et tilbud om at købe, under disse vilkår, alle produkter, der er anført i din ordre. Alle ordrer skal accepteres af os, ellers er vi ikke forpligtet til at sælge produkterne til dig. Vi kan vælge ikke at acceptere nogen ordrer efter eget skøn. Efter at have modtaget din ordre, vil du se en automatisk bekræftelse af din ordre på siden. Når vi har accepteret din ordre, sender vi dig en accept-e-mail, der bekræfter dit ordrenummer og detaljer om de varer, du har bestilt. Accept af din ordre og dannelsen af ​​salgskontrakten mellem SIONYX, LLC og dig vil ikke finde sted, medmindre og indtil du har modtaget din ordrebekræftelse via e-mail. Du har muligvis mulighed for at annullere din ordre, før din ordre er afsendt ved at kontakte kundeservice på support@SIONYX.com.

 3. Priser og betalingsbetingelser.
  1. Alle priser opslået på dette websted kan ændres uden varsel. Prisen, der opkræves for et produkt eller en tjeneste, vil være den pris, der er gældende på det tidspunkt, hvor ordren afgives, og vil blive angivet i din ordrebekræftelses-e-mail. Hvis der er en typografisk eller anden fejl i prisen oplyst på webstedet eller i vores bekræftelses- eller accepte-mails, forbeholder vi os retten til at annullere ordren og informere dig om den korrekte pris. Du vil herefter have mulighed for at afgive en ny ordre til den rettede pris. Prisstigninger (bortset fra i tilfælde af fejl) vil kun gælde for ordrer afgivet efter sådanne ændringer. Angivne priser inkluderer ikke skatter eller gebyrer for forsendelse og håndtering. Alle sådanne skatter og afgifter vil blive tilføjet til din varetotal og vil blive specificeret i din indkøbskurv og i din ordrebekræftelses-e-mail.

  2. Betalingsbetingelser er inden for vores eget skøn, og betaling skal være os modtaget, før vi accepterer en ordre. Vi accepterer VISA, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club, Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, Bancontact, iDeal, Meta Pay, PayPal, Amazon Pay og Klarna for alle køb. Du erklærer og garanterer, at (i) de kreditkortoplysninger, du giver os, er sande, korrekte og fuldstændige, (ii) du er behørigt autoriseret til at bruge et sådant kreditkort til købet, (iii) de gebyrer, du har pådraget dig, vil blive honoreret af dit kreditkortselskab, og (iv) du vil betale gebyrer, du har pådraget dig til de angivne priser, inklusive alle gældende afgifter, hvis nogen.

 4. Forsendelser; Levering; Titel og risiko for tab.
  1. Vi sørger for forsendelse af produkterne til dig. Tjek venligst den enkelte produktside for specifikke leveringsmuligheder. Du betaler alle forsendelses- og ekspeditionsomkostninger, der er angivet under bestillingsprocessen.

  2. Titel og risiko for tab overgår til dig ved vores overførsel af produkterne til transportøren. Forsendelses- og leveringsdatoer er kun skøn og kan ikke garanteres. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i forsendelser.

 5. Returnering, tilbagebetaling og udvekslinger. Du kan returnere produkterne for fuld tilbagebetaling af produktprisen eller bytte produkterne til et andet SIONYX-produkt, så længe du opnår en returmaterialeautorisation (“RMA”) inden for tredive (30) dage efter modtagelse af produkterne. Returneringer påbegyndt efter tredive (30) dage efter modtagelse af produkterne er efter vores eget skøn og (hvis vi accepterer returneringen) er underlagt et genopfyldningsgebyr på 15 %. Returnering af defekte produkter vil blive behandlet som et garantikrav og underlagt SIONYX's begrænsede garanti. Du kan få et RMA-nummer ved at kontakte SIONYX kundeservice på support@sionyx.com.

 6. BEGRÆNSET GARANTI.

  DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT.

  DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI KAN OGSÅ FINDES PÅ WWW.SIONYX.COM/WARRANTY OG I DEN DOKUMENTATION, VI LEVERER TIL PRODUKTERNE.

  1. SIONYX, LLC ("SIONYX" eller "vi") garanterer til den oprindelige slutbruger/køber ("dig") af produktet (i dette afsnit omtalt som "Varer”), at sådanne varer i en periode på to (2) år fra købsdatoen for varerne ("Garantiperiode") vil være fri for materiale- og håndværksfejl. SIONYX garanterer over for dig, at tilbehør, der følger med varer og tilbehørssæt, der sælges separat fra varerne under en særskilt produkt-SKU], vil være fri for materialefejl i materiale og udførelse i en periode på halvfems (90) dage fra købsdatoen.

  2. UNDTAGET GARANTIEN ANGIVET I (a), GIVER SIONYX I DET MAKSIMUM TILLADEDE LOVGIVNING INGEN GARANTI MED HENSYN TIL VARERNE, HERUNDER NOGEN (A) GARANTI FOR SALGBARHED; (B) GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL; (C) EJENDOMSGARANTI; (D) GARANTI MOD KRÆNKELSE AF EN TREDJEPARTS IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER; UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET AF LOV, HANDELSFORLØB, YDELSESVEJLEDNING, ANVENDELSE AF HANDEL ANDEN VIS.

  3. Produkter fremstillet af en tredjepart ("Tredjeparts produkt”) kan udgøre, indeholde, være indeholdt i, inkorporeret i, knyttet til eller pakket sammen med varerne. Tredjepartsprodukter er ikke dækket af garantien i afsnit (a). For at undgå tvivl, I DET MAKSIMALTE OMFANG DET ER TILLADET AF GÆLDENDE LOV, GIVER SIONYX INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL TREDJEPARTSPRODUKTER, HERUNDER ENHVER (A) GARANTI FOR SALGBARHED; (B) GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL; (C) EJENDOMSGARANTI; (D) GARANTI MOD KRÆNKELSE AF EN TREDJEPARTS IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER; UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET AF LOV, HANDELSFORLØB, YDELSESVEJLEDNING, ANVENDELSE AF HANDEL ANDEN VIS.

  4. SIONYX er ikke ansvarlig for brud på garantien i henhold til afsnit (a), medmindre du indsender et garantikrav som beskrevet nedenfor.

  5. SIONYX er ikke ansvarlig for brud på garantien angivet i afsnit (a), hvis: (i) du gør yderligere brug af sådanne varer efter at have erhvervet et returmaterialeautorisationsnummer (RMA); (ii) defekten opstår, fordi du undlod at følge SIONYX's mundtlige eller skriftlige instruktioner med hensyn til opbevaring, installation, idriftsættelse, brug eller vedligeholdelse af sådanne varer; eller (iii) du ændrer eller reparerer sådanne varer uden forudgående skriftligt samtykke fra SIONYX.

  6. Med forbehold af afsnit (d) og afsnit (e) ovenfor, med hensyn til sådanne varer i garantiperioden, skal SIONYX efter eget skøn enten (i) reparere eller erstatte varerne med samme eller nyere model; eller (ii) reparere eller udskifte de defekte dele; eller (iii) refundere købsprisen for varerne. I det omfang loven tillader det, vil garantiperioden ikke blive forlænget eller fornyet eller på anden måde ændret på grund af efterfølgende udskiftning, videresalg, reparation eller udskiftning af kameraet eller tilbehøret. Dog vil dele, der repareres eller udskiftes i garantiperioden, være omfattet af garantien i resten af ​​den oprindelige garantiperiode eller i halvfems (90) dage fra datoen for reparation eller udskiftning, alt efter hvad der er længst.

  7. I DET MAKSIMALTE OMFANG DET ER TILLADET AF GÆLDENDE LOV, ER RETSMIDLERNE BESKREVET I AFSNIT 6 DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER OG VORES HELE FORPLIGTELSE OG ANSVAR FOR EVENTUELLE BRUD PÅ DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. VORES ANSVAR VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERstige DET FAKTISKE BELØB, DER ER BETALT AF DIG FOR DET DEFEKTIGE PRODUKT ELLER TJENESTE, SOM DU HAR KØBET GENNEM WEBSTEDET, OG VI VIL UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN OMSTÆNDIGHED, ELLER GOD, ELLER. , OMdømme, INDSÆTNING ELLER FORTJENESTE, ENHVER VÆRDIMINUSERING, OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSVARER ELLER ENHVER FØLGESKADE, TILFÆLDE, SÆRLIGE ELLER STRAFSKADER ELLER TAB, DIREKTE ELLER INDIREKTE. DU FORSTÅR, ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER AF SIONYX ANSVAR UDGØR EN TILDELING AF RISIKO SOM ACCEPTERET AF DEN UNIFORME KOMMERCIELLE KODE, SOM ER VEDTAGET I MASSACHUSETTS OG ANDRE MASSACHUSETTS OG L-MASSACHUSETS OG LIGELEDES AFSPIL DENNE TILDELING AF RISIKO OG DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, DER ER ANGIVET HERI.

   NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

  8. Andre begrænsninger. Den begrænsede garanti angivet i afsnit (a) gælder ikke for (i) forbrugsdele, såsom batterier eller beskyttende belægninger, der er designet til at formindskes over tid, medmindre fejl er opstået på grund af en defekt i materialer eller udførelse; (ii) til kosmetiske skader, herunder, men ikke begrænset til, ridser (inklusive linser), buler og ødelagt plastik på porte; (iii) skader forårsaget af brug med et andet produkt; (iv) på skader forårsaget af ulykke, misbrug, misbrug, manipulation, væske (ud over varens certificering), grus, stød, brand, mangel på korrekt pleje eller vedligeholdelse, jordskælv eller anden ekstern årsag; (v) skader forårsaget af drift af varerne uden for SIONYX's offentliggjorte retningslinjer; (vi) på skader forårsaget af uautoriserede dele eller af service (inklusive opgraderinger og udvidelser) udført af enhver, der ikke er repræsentant for SIONYX; (vii) til varer, der er blevet ændret for at ændre funktionalitet eller kapacitet uden skriftlig tilladelse fra SIONYX; (viii) til defekter forårsaget af normal slitage eller på anden måde på grund af den normale ældning af varerne; eller (ix) hvis et serienummer er blevet fjernet eller skæmmet fra varerne.

  9. GARANTIKRAV
   1. Alle krav under den begrænsede garanti kræver et RMA-nummer (Return Material Authorization). Kontakt SIONYX kundeservice for at diskutere et garantikrav og erhverve et RMA-nummer: support@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/). Du vil blive bedt om at fremvise en kvittering/købsbevis med angivelse af købsdato, betalt beløb og købssted.
   2. Hvis dit garantikrav modtages inden for garantiperioden, vil SIONYX Kundeservice foretage en telefonevaluering for at afgøre, om fejlen er dækket af den begrænsede garanti
   3. Hvis SIONYX kundeservice fastslår, at fejlen er dækket af den begrænsede garanti, vil SIONYX efter eget skøn enten
    1. reparere eller udskifte varerne; eller
    2. reparere eller udskifte de defekte dele; eller
    3. kreditere eller refundere købsprisen for varerne.

 7. Varer ikke til videresalg eller eksport. Du accepterer at overholde alle gældende love og regler i de forskellige stater og i USA i forbindelse med dit køb, brug og bortskaffelse af de produkter, du køber fra vores websted, inklusive alle eksportregler, som defineret nedenfor. Du repræsenterer, garanterer og accepterer, at du kun køber produkter fra webstedet til din egen lovlige personlige eller husholdningsbrug og ikke til videresalg eller eksport. Produkter købt fra webstedet kan kontrolleres til eksportformål af eksportbestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, eksportadministrationsreglerne (15 CFR 768-799) eventuelle efterfølgende og supplerende regler (samlet, "Eksportbestemmelser").

 8. Brug og ejerskab af intellektuel ejendom. Du anerkender og accepterer, at:

  1. Med hensyn til softwaren (inklusive firmware) og intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i produkter, der markedsføres på dette websted, er brugen på dette websted af udtrykkene "sælg", "salg", "videresalg", "videresalg", "køb", " pris" og lignende betyder køb eller salg af en licens til sådan software og intellektuelle ejendomsrettigheder som angivet i slutbrugerlicensaftalen, der følger med produktet eller tjenesten. Softwaren (inklusive firmware) og intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i produkter og tjenester, der markedsføres på dette websted, stilles udelukkende til rådighed for licens, ikke salg, til dig og andre potentielle kunder under vilkårene, betingelserne og begrænsningerne i den licensaftale, der følger med den specifikke produkt.

  2. Du skal overholde alle vilkår og betingelser i den specifikke licensaftale for ethvert produkt eller service, du opnår via dette websted, inklusive, men ikke begrænset til, alle fortrolighedsforpligtelser og begrænsninger vedrørende videresalg, brug, reverse engineering, kopiering, fremstilling, ændring, forbedring, underlicensering og overførsel af disse licenserede produkter.

  3. Du må ikke forårsage, fremkalde eller tillade andres manglende overholdelse af vilkårene og betingelserne i nogen af ​​disse produkt- og servicelicensaftaler.

  4. SIONYX, LLC og dets licensgivere er og vil forblive de eneste og eksklusive ejere af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til og til hvert produkt og service, der gøres tilgængelig på dette websted og alle relaterede specifikationer, instruktioner, dokumentation eller andet materiale, inklusive, men ikke begrænset til , alle relaterede ophavsrettigheder, patenter og varemærker, kun underlagt den begrænsede licens, der er givet i henhold til produktets eller tjenestens licensaftale. Du har ikke og vil ikke have eller erhverve nogen ejendomsret til disse intellektuelle ejendomsrettigheder i eller til de produkter, der gøres tilgængelige via dette websted, eller af nogen intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til disse produkter.

  5. Du tildeler hermed SIONYX alle rettigheder, titel og interesse i og til al feedback, forslag, ideer, forbedringer og andre kommentarer, som du har givet SIONYX vedrørende produkter ("Feedback"), og SIONYX vil have ubegrænset ret til at bruge og afsløre feedback uden pligt eller forpligtelse eller regnskab over for dig, og eventuelle forbedringer, modifikationer og ændringer, der er foretaget baseret på feedback, er vores eksklusive ejendom.

 9. Privatliv. Vores privatlivspolitik, https://www.sionyx.com/policies/privacy-policy, regulerer behandlingen af ​​alle personlige data indsamlet fra dig i forbindelse med dit køb af produkter via webstedet.

 10. Indemnity. Du skal forsvare SIONYX og dets tilknyttede selskaber og deres respektive embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter fra og mod alle anklager, klager, søgsmål, sager, retssager, høringer, undersøgelser, krav og krav anlagt af en tredjepart mod nogen af ​​de foregående (samlet , "Krav”) og skadesløs og holde hver af de ovennævnte skadesløse mod eventuelle resulterende skader (herunder alle tilfældige skader og følgeskader endeligt tilkendt af en domstol), bøder, bøder, omkostninger, beløb betalt i forlig, udgifter, omkostninger og gebyrer (herunder uden begrænsning , sagsomkostninger, rimelige salærer til advokater, revisorer og andre eksperter eller andre udgifter i forbindelse med retssager eller andre procedurer eller ethvert krav), der opstår som følge af (a) brugen eller bortskaffelsen af ​​et produkt købt hos SiOnyx, hvad enten det er af dig eller enhver anden, der får adgang til produktet gennem dig, eller (b) din manglende overholdelse af gældende lovgivning, herunder enhver ulovlig brug af produktet. Ovenstående skadesløsholdelsesforpligtelser omfatter ikke nogen påstået krænkelse af produktet i uændret form af tredjemands immaterielle rettigheder.

 11. Force Majeure. Ingen af ​​parterne er ansvarlige eller ansvarlige over for den anden part eller anses for at have misligholdt eller misligholdt denne aftale for nogen form for svigt eller forsinkelse i opfyldelse eller udførelse af vilkår i denne aftale (bortset fra enhver af dine forpligtelser til at foretage betalinger til os nedenfor), når og i det omfang en sådan fejl eller forsinkelse er forårsaget af eller er et resultat af handlinger uden for den berørte parts ("Berørte Part") kontrol, herunder, uden begrænsning, følgende force majeure-begivenheder ("Force Majeure-begivenhed(er)" ): (a) Guds handlinger; (b) oversvømmelse, brand, jordskælv, epidemier eller eksplosion; (c) krig, invasion, fjendtligheder (uanset om krig er erklæret eller ej), terrortrusler eller -handlinger, optøjer eller andre civile uroligheder; (d) regeringsorden, lov eller handlinger; (e) embargoer eller blokader i kraft på eller efter datoen for denne aftale; f) national eller regional nødsituation; (g) strejker, arbejdsstop eller opbremsninger eller andre industrielle forstyrrelser; (h) telekommunikationsnedbrud, strømafbrydelser eller mangel, mangel på lager- eller lagerplads, utilstrækkelige transporttjenester eller manglende evne eller forsinkelse med at skaffe forsyninger af passende eller passende materialer; og (i) andre lignende begivenheder uden for den berørte parts rimelige kontrol. Den berørte part skal inden for ti (10) dage efter Force Majeure-begivenheden give den anden part besked med angivelse af det tidsrum, hvor hændelsen forventes at fortsætte. Den berørte part skal gøre en omhyggelig indsats for at afslutte fejlen eller forsinkelsen og sikre, at virkningerne af en sådan Force Majeure-begivenhed minimeres. Den berørte part skal genoptage udførelsen af ​​sine forpligtelser så hurtigt som det er praktisk muligt efter fjernelse af årsagen. I tilfælde af, at den berørte parts svigt eller forsinkelse forbliver uhelbredt i en periode på tredive (30) på hinanden følgende dage efter skriftlig meddelelse givet af den i henhold til dette afsnit 11, kan hver af parterne derefter opsige denne aftale med fem (5) dages skriftligt varsel .

 12. Gældende lov og jurisdiktion. Alle anliggender, der udspringer af eller relaterer til disse vilkår, er styret af og fortolkes i overensstemmelse med de interne love i Commonwealth of Massachusetts uden at give effekt til nogen lovvalgsbestemmelse eller lovkonfliktbestemmelse eller regel (uanset om det er i Commonwealth of Massachusetts eller enhver anden jurisdiktion ), der ville medføre anvendelse af lovene i enhver anden jurisdiktion end dem i Commonwealth of Massachusetts.

 13. Tvistbilæggelse og bindende voldgift.
  1. DU OG SIONYX, LLC ER ENIGE OM AT OPGIVE RETTIGHEDER TIL AT LØSE KRAV I EN RET ELLER FOR EN JURY, ELLER TIL AT DELTAGE I EN KLASSESØG ELLER REPRÆSENTATIV HANDLING MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU VILLE HA, HVIS DU KOM FOR DOMSTOLEN, KAN OGSÅ VÆRE UTILGÆNGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRÆNSET I VOLDGIFT.

   EVENTUELLE KRAV, TVISTER ELLER KONTROVERS (HENTEN I KONTRAKTER, TORT ELLER ANDEN MÅDE, HENSTIDIGE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE, OG INKLUSIVE LOVBESKYTTELSE, FORBRUGERBESKYTTELSE, FÆLLES LOV, FORSIGTIG TORT ELLER TILFÆLDIGT ELLER TILFÆLDIGT ELLER ULIGTLIGT) PÅ ENHVER MÅDE VIL DIT KØB AF PRODUKTER GENNEM WEBSTEDET LØSES EKSKLUSIVT OG ENDELIG VED BINDENDE VOLDGIFT.

  2. Voldgiften vil blive administreret af American Arbitration Association ("AAA") i overensstemmelse med Forbrugervoldgiftsreglerne (den "AAA regler") derefter i kraft, undtagen som ændret af dette afsnit 13. (AAA-reglerne er tilgængelige på adr.org eller ved at ringe til AAA på 1-800-778-7879.) Federal Arbitration Act vil regulere fortolkningen og håndhævelsen af dette afsnit.

   Voldgiftsdommeren vil have eksklusiv bemyndigelse til at løse enhver tvist vedrørende voldgift og/eller håndhævelse af denne voldgiftsbestemmelse, herunder enhver form for samvittighedsløs udfordring eller enhver anden udfordring om, at voldgiftsbestemmelsen eller Aftalen er ugyldig, ugyldig eller på anden måde ugyldig. Voldgiftsdommeren vil være bemyndiget til at yde enhver form for lettelse, der ville være tilgængelig i retten i henhold til loven eller i rimelighed. Enhver kendelse fra voldgiftsmændene vil være endelige og bindende for hver af parterne og kan indgå som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

  3. Du kan vælge at forfølge dit krav ved en domstol for småsager i USA i stedet for voldgift, hvis du giver os skriftlig meddelelse om, at du har til hensigt at gøre det inden for 60 dage efter dit køb. Voldgifts- eller retssagen for småsager vil udelukkende være begrænset til din individuelle tvist eller kontrovers.

   Hvis en bestemmelse i denne voldgiftsaftale ikke kan håndhæves, vil den ikke håndhævelige bestemmelse blive adskilt, og de resterende voldgiftsvilkår vil blive håndhævet.

 14. Opgave. Du vil ikke tildele nogen af ​​dine rettigheder eller delegere nogen af ​​dine forpligtelser i henhold til disse vilkår uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver påstået overdragelse eller delegation i strid med denne paragraf 14 er ugyldig. Ingen overdragelse eller delegation fritager dig for nogen af ​​dine forpligtelser i henhold til disse vilkår.

 15. Ingen dispensationer. Hvis vi undlader at håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse vilkår, vil det ikke udgøre et afkald på fremtidig håndhævelse af denne rettighed eller bestemmelse. Frakaldelsen af ​​enhver rettighed eller bestemmelse vil kun være effektiv, hvis den er skriftlig og underskrevet af en behørigt autoriseret repræsentant for SIONYX, LLC.

 16. Tredjepartsbegunstigede. Disse vilkår har ikke og er ikke beregnet til at give nogen rettigheder eller retsmidler til andre personer end dig.

 17. Meddelelser.
  1. til dig. Vi kan give dig en meddelelse i henhold til disse vilkår ved at sende en besked til den e-mailadresse, du angiver. Meddelelser sendt via e-mail vil være effektive, når vi sender e-mailen. Det er dit ansvar at holde din e-mailadresse opdateret.

  2. Til os. For at give os besked i henhold til disse vilkår, skal du kontakte os som følger med kurer natten over eller anbefalet eller bekræftet post til SIONYX Customer Care, 100 Cummings Center Suite 303B, Beverly, Massachusetts 01915. Vi kan opdatere adressen for meddelelser til os ved at sende en meddelelse på webstedet. Meddelelser fra kurer over natten træder i kraft en hverdag efter afsendelsen. Meddelelser fra anbefalet eller bekræftet post træder i kraft tre hverdage efter afsendelsen.
 18. Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i disse vilkår er ugyldig, ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil denne bestemmelse blive anset for at være adskilt fra disse vilkår og vil ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af ​​de resterende bestemmelser i disse vilkår.

 19. Hele aftalen. Vores ordrebekræftelse, disse vilkår, licensaftalen vedrørende ethvert produkt eller en tjeneste, du opnår på eller gennem dette websted, vores vilkår for brug af webstedet og vores privatlivspolitik vil blive betragtet som den endelige og integrerede aftale mellem dig og os om de spørgsmål, der er indeholdt i disse vilkår.